Marco van den Noort Psychologen

{Online} behandeling van uiteenlopende klachten, kwaliteit voorop en contracten met bijna alle zorgverzekeraars!

                                      Welkom

 

Van harte welkom bij Marco van den Noort Psychologen, praktijk in Oudenbosch, Middelburg EN ONLINE! 

U kunt binnen deze praktijk terecht voor angstproblematiek, stemmingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek, traumata, burn-out, mediation en er is coaching voor topsporters mogelijk.  

Tevens wordt er supervisie gegeven aan collega's die in opleiding zijn. Er wordt gewerkt met volwassenen en ouderen in de leeftijdscategorie 18 jaar en ouder.

Er is een samenwerking met basispsychologen die onder supervisie, kortdurende behandelingen uitvoeren en zo werkervaring opdoen.

 

Voor kortdurende psychotherapie is er momenteel een relatief korte wachttijd.

Online kunt u vrij snel bij ons terecht.

Voor face-to-face-contacten zijn de wachttijden langer.

 

REGISTRATIES:

GZ-psycholoog-BIG-nummer: 3906634725 - NvGZp-lidnummer: 6688

Neuropsycholoog    

Cognitief Gedragstherapeut-VGCT registratienummer: 31104

Psychotherapeut-BIG-nummer: 59066364716

EMDR-therapeut-VEN registratienummer: 6610

ACT- en Mindfulness-trainer 

Buteyko-therapeut-BTN 

ADR-Mediator-Psycholoog

Aspirant-Sportpsycholoog-VSPN lidnummer: 10207

 

 

De praktijk beschikt over een nieuw goedgekeurd Landelijk Kwaliteitsstatuut 3.0, geldig vanaf 1 januari 2022. U kunt dit statuut indien noodzakelijk opvragen bij de praktijkhouder.

De praktijk is eveneens aangemeld voor de Wtza die verplicht is vanaf 1-1-2022. Er is voldaan aan de meldplicht: SBI-code: Praktijken van psychotherapeuten en psychologen (86.91.3) en staat dus geregistreerd in het register van het CBIG.

 

Voor 2022 zijn WEL contracten gesloten met:

CZ, Ohra, Delta Lloyd, Coöperatie VGZ, IZZ, Zilveren Kruis Achmea, Menzis, Eno, ONVZ, OWM, Caresq en ASR

Diverse verzekeringen zijn gelieerd aan bovenstaande zorgverzekeraars.  

De praktijk heeft ervoor gekozen om voor 2022 GEEN contract aan te gaan met DSW-verzekeringen.

Ga altijd na hoe u verzekerd bent. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.

 

Voor 2023 zijn contracten reeds afgesloten met CZ, Ohra, Delta Lloyd, Cooperatie VGZ, IZZ, Menzis, Caresq, Zilveren Kruis Achmea en ENO.

Ook voor 20223 heeft deze praktijk ervoor gekozen om GEEN contract aan te gaan met DSW-verzekeringen.

 

De behandelingen vinden in 2022 plaats volgens het Zorgprestatiemodel. 

Deze praktijk maakt deel uit van een lerend netwerk (regionaal overleg op regelmatige basis).

 

 

Voor vragen, aanmeldingen of anderszins, vult u onderstaand formulier in: