• Psychotherapie
  • Sportpsychologie
  • Mediation
  • Supervisie

Even Voorstellen

Marco van den Noort studeerde Psychologie en Sociologie aan de Universiteit van Utrecht en hij studeerde af in de Klinische en Gezondheidspsychologie en Neuropsychologie.

Na zijn afstuderen werkte hij in het rampenopvangteam vanwege de vuurwerkramp in Enschede.

Vervolgens was hij onder andere werkzaam bij Mediant (GGZ Enschede en GGZ Hengelo) en bij Dimence (GGZ Deventer en GGZ Almelo)

In 2003 vertrok hij uit Twente en ging werken in Noord-Brabant bij GGZ Breburg (GGZ Breda en GGZ Tilburg).

Daar werkte bij met de populatie volwassenen (18+) en ouderen en deed veel ervaring op met angststoornissen, stemmingstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek, neuropsychologische diagnostiek en persoonlijkheidsdiagnostiek. 

In 2004 volgde hij de opleiding tot GZ-psycholoog (BIG), met aandachtsgebied volwassenen en ouderen en vervolgens volgde hij de opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut.

Cognitieve Gedragstherapie is de wetenschappelijke (evidence-based) en meest succesvolle stroming binnen de psychotherapie.

Aansluitend daarop volgde hij de opleiding tot Psychotherapeut (BIG) met daarbij aandacht voor schematherapie.

Disfunctionele schema's zijn terugkerende negatieve patronen in het leven van mensen, die gevolgen hebben voor gedrag, gedachten, emoties en lichamelijke gewaarwordingen.

Daarnaast volgde hij binnen deze opleiding onder andere sportpsychologie, systeemtherapie, groepspsychotherapie, mindfulness en ACT (acceptance and commitment therapy), psychodynamische psychotherapie en EMDR.

EMDR gebruikt hij voor de behandeling van traumata, alsmede voor de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek, voor bijvoorbeeld patiënten met een verstoord/laag zelfbeeld.

Momenteel volgt hij het traject tot EMDR-practitioner.

Tot slot volgde hij de opleiding tot mediator, waarbij hij gebruik maakt van een unieke combinatie van kennis van conflicthantering, conflictbemiddeling en gespreksvaardigheden vanuit zijn positie als psycholoog-mediator.