📞06-36304084 Behandeling van uiteenlopende psychische klachten en mediation. Kwaliteit voorop en contracten met bijna alle zorgverzekeraars! 📞06-36304084

Even voorstellen

Marco van den Noort begint in 2007 zijn eigen praktijk te Oudenbosch. Hij werkt nauw samen met de huisartsen die werkzaam zijn in de praktijk Noviciaatlaan, maar ook met andere huisartsen en psychiaters in de regio.

Sinds 2020, na het uitbreken van corona is het ook mogelijk om online therapie te volgen en kunnen klanten zich hiervoor aanmelden.

De praktijk is volledig toegerust om online hulp te bieden. De ervaring leert en wetenschappelijke onderzoeken tonen aan, dat de kwaliteit van de behandelingen minstens gelijkwaardig en in sommige gevallen zelfs als beter wordt beoordeeld in vergelijking met face-to-face contacten.

Overigens zullen ftf-contacten in bepaalde gevallen gewoon blijven voortbestaan in de praktijk te Oudenbosch.

Marco van den Noort studeerde Psychologie en Sociologie aan de Universiteit van Utrecht en hij studeerde af in de Klinische en Gezondheidspsychologie en Neuropsychologie.

Na zijn afstuderen werkte hij in het rampenopvangteam vanwege de vuurwerkramp in Enschede.

Vervolgens werkte hij onder andere bij Mediant (GGZ Enschede en GGZ Hengelo) en bij Dimence (GGZ Deventer en GGZ Almelo).

In 2003 vertrok hij uit Twente en ging werken in Noord-Brabant bij GGZ Breburg (fusie van GGZ-Breda en GGZ-Tilburg).

Daar werkte bij met de populatie volwassenen (18+) en ouderen (60+) en deed veel ervaring op met angststoornissen, stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek, neuropsychologische diagnostiek en persoonlijkheidsdiagnostiek. 

In 2004 volgde hij de opleiding tot GZ-psycholoog (BIG), met aandachtsgebied volwassenen en ouderen en vervolgens volgde hij de opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut.

Cognitieve Gedragstherapie is de wetenschappelijke (evidence-based) en meest succesvolle stroming binnen de psychotherapie, gebaseerd op hypothese van de mens als lerend en zich ontwikkelend wezen (leertheorie).

Aansluitend daarop volgde hij de opleiding tot Psychotherapeut (BIG) met daarbij uitgebreid aandacht voor schematherapie.

Disfunctionele schema's zijn terugkerende negatieve patronen in het leven van mensen, die gevolgen hebben voor gedrag, gedachten, emoties en lichamelijke gewaarwordingen.

Daarnaast volgde hij binnen deze opleiding onder andere systeemtherapie, groepspsychotherapie, Mindfulness en ACT (acceptance and commitment therapy), psychodynamische psychotherapie en EMDR.

EMDR gebruikt hij voor de behandeling van traumata,  eveneens voor religieuze traumata, alsmede voor de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek, voor bijvoorbeeld patiënten met een verstoord/laag zelfbeeld.

De opleiding tot mediator werd gevolgd, waarbij hij gebruik maakt van een unieke combinatie van kennis van conflicthantering, conflictbemiddeling en gespreksvaardigheden vanuit zijn positie als psycholoog-mediator.

Recent is hij aangesloten bij de VSPN, de Vereniging voor Sportpsychologen. Topsporters en -artiesten kunnen binnen deze praktijk terecht voor coaching.

Tot slot wordt in deze praktijk aandacht besteed aan ademhalingstechnieken, waar deze ondersteunend zijn bij de behandeling van bijvoorbeeld burn-out- en angstklachten. Met name de Buteyko-methode is evidence-based en wordt als standaardbehandeling reeds toegepast in onder andere Engeland en Australië.

 

 

Voor vragen, aanmeldingen of informatie kunt u onderstaand formulier invullen: