• Psychotherapie
  • Sportpsychologie
  • Mediation
  • Supervisie

Kosten

Er wordt in de praktijk een zorgvuldige behandeling gegeven maar beslist niet langer dan noodzakelijk.

Indien er een contract is met uw zorgverzekeraar geldt een volledige vergoeding minus uw eigen risico van de behandeling.

U bent ten allen tijde zelf verantwoordelijk om na te gaan of uw behandeling vergoed wordt door uw zorgverzekeraar.

Behandelingen vinden plaats binnen de SGGZ dan wel binnen de GBGGZ. Tarieven zijn na te lezen bij de NZA, de Nederlandse Zorgautoriteit.

 

De tarieven voor mediation zijn vrij, de bedragen hiervoor zijn na te vragen bij uw mediator.

 

De kosten rondom sportpsychologie worden mede in overleg met eventuele sportbonden en -koepels vastgelegd.

 

Voor 2022 zijn contracten gesloten met CZ/Ohra/Nationale Nederlanden, Cooperatie VGZ, Zilveren Kruis, Caresq, Menzis, Eno, ONVZ, OWM en ASR.

Ga altijd wel zelf na hoe u verzekerd bent om niet voor verrassingen te staan.

De bekostiging van de  behandelingen vindt in 2022 plaats volgens het Zorgprestatiemodel.