📞06-36304084 Diagnostiek en behandeling van uiteenlopende psychische klachten en SPORTPSYCHOLOGIE. Kwaliteit voorop en contracten met bijna alle zorgverzekeraars! 📞06-36304084

KOSTEN

Er wordt in de praktijk een zorgvuldige behandeling gegeven maar beslist niet langer dan noodzakelijk.

Indien er een contract is met uw zorgverzekeraar geldt een volledige vergoeding minus uw eigen risico van de behandeling.

U draagt ten allen tijde zelf de verantwoordelijkheid om na te gaan of uw behandeling vergoed wordt door uw zorgverzekereraar.

Behandelingen vinden plaats binnen de SGGZ dan wel binnen de GBGGZ. Tarieven zijn na te lezen bij de NZA, de Nederlandse Zorgautoriteit.

 

Voor 2023 zijn contracten afgesloten met CZ, Ohra, Delta Lloyd, Coöperatie VGZ, IZZ, Menzis, ONVZ, Caresq, Zilveren Kruis Achmea, ONVZ, ASR en ENO. Voor 2023 heeft deze praktijk ervoor gekozen om GEEN contract aan te gaan met DSW-zorgverzekeringen.

 

De bekostiging van de  behandelingen vindt in 2023 plaats volgens het Zorgprestatiemodel.

 

De tarieven voor Mediation zijn vrij te bepalen door ondergetekende. De bedragen die gehanteerd worden zijn na te vragen bij uw psycholoog-mediator.

 

De kosten rondom sportpsychologie worden mede in overleg met eventuele sportbonden en -koepels vastgelegd.