{Online} behandeling van uiteenlopende klachten, kwaliteit voorop en contracten met bijna alle zorgverzekeraars!

Kosten

Er wordt in de praktijk een zorgvuldige behandeling gegeven maar beslist niet langer dan noodzakelijk.

Indien er een contract is met uw zorgverzekeraar geldt een volledige vergoeding minus uw eigen risico van de behandeling.

U draagt ten allen tijde zelf de verantwoordelijkheid om na te gaan of uw behandeling vergoed wordt door uw zorgverzekereraar.

Behandelingen vinden plaats binnen de SGGZ dan wel binnen de GBGGZ. Tarieven zijn na te lezen bij de NZA, de Nederlandse Zorgautoriteit.

Voor 2022 zijn contracten gesloten met CZ/Ohra/Nationale Nederlanden, Coöperatie VGZ, Zilveren Kruis, Caresq, Menzis, Eno, ONVZ, OWM en ASR. Voor 2022 heeft deze praktijk besloten GEEN contract aan te gaan met DSW zorgverzekeringen.

 

De bekostiging van de  behandelingen vindt in 2022 plaats volgens het Zorgprestatiemodel.

 

De tarieven voor mediation zijn vrij te bepalen door ondergetekende. De bedragen die gehanteerd worden zijn na te vragen bij uw psycholoog-mediator.

 

De kosten rondom sportpsychologie worden mede in overleg met eventuele sportbonden en -koepels vastgelegd.